Her kan du få hjælp

Hjælp og vejledning vedr. mundplejeHJÆLP OG VEJLEDNING VEDR. MUNDPLEJE

Her er nogle mulige anvisninger på hvad du kan gøre, hvis du har brug for hjælp eller vejledning i forbindelse med mundpleje for seniorer / omsorgstandplejeborgere. Klik på et emne i listen her under for at læse mere om emnet:

 

BEHANDLING HJEMME HOS DIG SELV

 • Tjek om du kan blive tilmeldt til omsorgstandplejen i din kommune; de behandler i hjemmet
 • Spørg din tandlæge eller tandplejer, om han/hun behandler patienter i deres hjem
 • Du kan også søge på nettet efter tandlæge- eller tandplejervirksomheder, der udfører tandbehandling i dit eget hjem

 

Tilbage til toppen

 

BEHANDLING PÅ PLEJECENTRET

 • Tjek om du kan blive tilmeldt til omsorgstandplejen i din kommune; de behandler i borgerens eget hjem (på plejecentret)
 • Spørg din tandlæge / tandplejer, om han/hun behandler patienter i deres hjem på plejecentret
 • Find selv eller bed personalet hjælpe med at finde en tandlæge eller tandplejer, der er specialiseret i at behandle uden for klinik / behandle patienter i deres eget hjem

 

Tilbage til toppen

 

BEHANDLING UDEN FOR ÅBNINGSTID

 • Se afsnittet nedenfor om ‘Nødbehandling’

 

Tilbage til toppen

 

BØRSTE TÆNDER PÅ EN ANDEN PERSON

 • Spørg din kommunale tandpleje eller tandplejer
 • Spørg din tandlæge
 • Se anvisninger i vores afsnit om ‘Sådan kan du hjælpe en anden person med mundpleje’
 • Du kan over internettet købe instruktionsark med vejledning i, hvordan man børster tænder på en anden person

 

Tilbage til toppen

 

HJEMMEBEHANDLING

 • Se ovenfor under ‘Behandling hjemme hos dig selv’ / ‘Behandling på plejecentret’

 

Tilbage til toppen

 

HJÆLP TIL TANDPLEJE

 • Bed dine pårørende om hjælp
 • Bed personalet om hjælp
 • Undersøg – evt. med personalets hjælp – om du skal visiteres til omsorgstandplejeordningen
 • Søg mere information i vores afsnit om ‘Mundpleje’ og ‘Vejledninger’

 

 

Tilbage til toppen

 

HJÆLPEMIDLER TIL TANDPLEJE

 • Spørg din tandlæge eller tandplejer
 • Spørg din kommunale tandpleje
 • Spørg personalet
 • Søg mere information i vores afsnit om ‘Hjælpemidler til mundpleje’
 • Søg på nettet efter virksomheder, der forhandler tandplejeartikler og -instruktioner til seniorer

 

Tilbage til toppen

 

INSTRUKTION I TANDPLEJE

 • Spørg din tandlæge eller tandplejer
 • Spørg din kommunale tandpleje
 • Spørg personalet
 • Søg mere information i vores afsnit om ‘Mundpleje’ og ‘Vejledninger’
 • Søg på nettet efter virksomheder, der forhandler tandplejeartikler og -instruktioner til seniorer

 

Tilbage til toppen

 

KLAGEMULIGHEDER

 • Læs om klagemulighederne på din kommunes hjemmeside
 • Spørg din tandlæge eller tandplejer
 • Spørg din kommunale tandpleje
 • Spørg personalet
 • Læs mere i vores afsnit om ‘Klagemuligheder’

 

 

Tilbage til toppen

 

NØDBEHANDLING

 • Se mere på din kommunale tandplejes hjemmeside
 • Se mere på din regions hjemmeside (‘tandpinevagt’)
 • Se vores afsnit om ‘Nødbehandling’

 

Tilbage til toppen

 

PLEJECENTRE, TANDPLEJE OG TANDBEHANDLING

 • Spørg personalet
 • Se ovenfor under ‘Behandling på plejecentret’

 

Tilbage til toppen

 

PRISER, PRIVAT BEHANDLING

 • Spørg din tandlæge eller tandplejer
 • Se mere på www.sundhed.dk , hvor de enkelte tandlæger skal skilte med deres priser, og hvor du kan finde mere information om tandplejerklinikkerne
 • Se mere på Tandlægeforeningens hjemmeside eller Danske Tandplejeres hjemmeside
 • Se vores afsnit om ‘Priser’

 

Tilbage til toppen

 

PRISER, OMSORGSTANDPLEJE

 • Spørg din kommunale tandpleje
 • Spørg personalet
 • Se mere i vores afsnit om ‘Omsorgstandpleje’

 

Tilbage til toppen

 

SPØRGSMÅL

 • Hvis du har spørgsmål om tandpleje, som du ikke kan få svar på hos dit personale, din tandlæge, din tandplejer eller din kommunale tandpleje, er du velkommen til at kontakte os.

 

 

Tilbage til toppen

 

SMERTER

 • Kontakt din tandlæge eller tandplejer
 • Kontakt din kommunale tandpleje
 • Kontakt personalet

 

Tilbage til toppen

 

TANDPLEJEMIDLER

 • Spørg din tandlæge eller tandplejer
 • Spørg din kommunale tandpleje
 • Spørg personalet
 • Se mere i vores afsnit om ‘Mundpleje’ og ‘Vejledninger’
 • Søg på nettet efter virksomheder, der forhandler tandplejeartikler og -instruktioner til seniorer

 

Tilbage til toppen

 

TILMELDING TIL OMSORGSTANDPLEJE

 • Spørg personalet
 • Spørg din kommunale tandpleje
 • Kontakt din kommunes borgerservice
 • Se mere i vores afsnit om ‘Omsorgstandpleje’

 

Tilbage til toppen

 

TILSKUD TIL BEHANDLING

 • Se din kommunale tandplejes hjemmeside / spørg dem
 • Se på kommunens hjemmeside / spørg borgerservice
 • Se vores afsnit om ‘Tilskudsmuligheder’

 

Tilbage til toppen

 

TILSKUD TIL BEHANDLING I HJEMMET

 • Se på kommunens hjemmeside / spørg borgerservice
 • Se vores afsnit om ‘Tilskudsmuligheder’

 

Tilbage til toppen

 

TILSKUD TIL TRANSPORT

 • Se på kommunens hjemmeside / spørg borgerservice
 • Se vores afsnit om ‘Tilskudsmuligheder’

 

Tilbage til toppen

 

VEJLEDNING I TANDPLEJE

 • Spørg din tandlæge eller tandplejer
 • Spørg din kommunale tandpleje
 • Spørg personalet
 • Se mere i vores afsnit om ‘Mundpleje’ og ‘Vejledninger
 • Søg på nettet efter virksomheder, der forhandler tandplejeartikler og -instruktioner til seniorer

 

Tilbage til toppen

 

VISITATION TIL OMSORGSTANDPLEJE

 • Se mere ovenfor under ‘Tilmelding til omsorgstandpleje’

 

 

Tilbage til toppen

 

ØKONOMISKE PROBLEMER

 • Spørg kommunens borgerservice
 • Se vores afsnit om ‘Tilskudsmuligheder’

 

Tilbage til toppen