Behov i forhold til demografi / socioøkonomi

Der er samlet set et stigende behov for tandpleje til seniorer, fordi deres antal stiger samtidig med, at deres gennemsnitslevetid stiger – og de bevarer flere og flere af deres naturlige tænder.

  • Der bliver flere og flere seniorer i befolkning
  • Seniorerne har stigende gennemsnitslevetid – de lever længere og længere
  • Bl.a. bedre socioøkonomiske forhold har medført, at seniorerne beholder flere og flere af deres naturlige tænder
  • Omvendt falder procentandelen af seniorer, der er tandløse og har proteser

 Behov i forhold til demografi

NOGLE UDVALGTE DATA OM ÆLDRE BORGERE: Alder, Bolig, Sundhed, Tandpleje.