Behov i forhold til livskvalitet

Sunde tænder er en væsentlig forudsætning for god livskvalitet. At kunne tygge sin mad uden besvær og smerter er en forudsætning for at spise sundt og få den mad, man bedst kan lide.

Problemer med tænder og mund udgør en helbredsrisiko og giver lokale gener i munden, og man kan videre spørge til den betydning, seniorer selv tillægger problemet. Danske undersøgelser af den alvorlighed, der blev tillagt forskellige uigenkaldelige men ikke dødelige helbredstrusler, viser, at det at miste alle tænderne opleves som en større helbredstrussel end fx at udvikle diabetes eller forhøjet blodtryk.

Ved en canadisk undersøgelse blandt plejehjemsbeboere blev det konstateret, at ”problemer med tænder og mund har en signifikant effekt på velvære og livskvalitet hos de adspurgte, også selvom disse i stor udstrækning led af kroniske fysiske og psykiske vanskeligheder”.

Hos mere end halvdelen af de adspurgte blev der angivet tandproblemer,  som gav anledning til gener – ofte eller altid.
Der er også et socialt aspekt af tandpleje: seniorer vil gerne kunne smile til familie og venner uden at skulle tænke på, hvordan tandsættet ser ud.

Behov i forhold til livskvalitet

 

I EN UNDERSØGELSE SPURGTE ÆLDRESAGEN 1.255 PERSONER om, hvad de mener, er de alvorligste helbredsproblemer som ældre.

De fleste frygtede at  ’miste alle tænderne’  og ’få sukkersyge, der kræver insulinindsprøjtninger hver dag’.  Færrest frygter ’at miste en tå på venstre fod’.
Kilde: Ældresagen (2004)