Behov for hjælp

Behov for hjælp til mundplejeDaglig mundpleje
Seniorer kan således have brug for hjælp til den daglige tandpleje af eksempelvis én eller flere af følgende grunde:

 • manglende eller svigtende motorik
 • borgeren kan godt selv, men glemmer det
 • det kan være svært at acceptere, at man ikke længere kan selv og at man derfor har brug for hjælp

 

Renholdelse af proteser
Seniorer kan have behov for – som del af den daglige tandpleje – at få hjælp til at:

 • få protesen taget ud og sat i igen
 • foretage den daglige proteserengøring
 • anskaffe de materialer og hjælpemidler, der skal bruges

 

Renholdelse af tandplejemidler og -hjælpemidler
Seniorer kan have behov for hjælp til at:

 • rengøre tandplejemidler og –hjælpemidler
 • vurdere behov for udskiftning af tandplejemidler
 • anskaffe de materialer, der skal bruges

 

Hjælp til regelmæssigt tandeftersyn
Seniorer kan have brug for hjælp til at få det regelmæssige tandeftersyn foretaget af eksempelvis én eller flere af følgende grunde:

 • har længe ikke været ved tandlæge eller tandplejer
 • kan ikke komme til tandlægen eller tandplejeren uden hjælp
 • skal forflyttes til besøg på tandklinik eller tandplejerklinik
 • glemmer at aftale/få tandeftersyn
 • er fra tidligere vant til kun at få symptombehandling

 

Vanskelige tandforhold
Seniorer kan have vanskelige tandforhold som fx kroner, broer og proteser