Plejepersonalets udfordringer

Mangelfuld mundpleje
Den almindelige erfaring er, at mangelfuld mundpleje er udbredt på plejecentre – ikke kun i Danmark men i hele den vestlige verden.
Man har forsøgt at finde forklaringer på dette fænomen, og undersøgelser har blandt andet peget på, at:

  • plejepersonalet giver mundpleje lav prioritet
  • det sjældent giver personalet positive tilbagemeldinger fra de ældre
  • mundpleje er ubehageligt at udføre, da det er som at trænge ind i en andens krop
  • det er vanskeligt, og at det kan føles som en krænkelse af den ældre person at komme så tæt på.

 

Plejepersonalets udfordringer

DET ER VIGTIGT HURTIGT AT FÅ GANG I HJÆLP TIL BORGERENS MUNDPLEJE : “En vigtig pointe”.

Ledelsesopbakning
I en belgisk undersøgelse har man desuden fundet, at mundhygiejnen hos plejehjemsbeboerne var relateret til deres grad af afhængighed af hjælp, men også – hvad der var bemærkelsesværdigt – til graden af opbakning fra insitutionsledelsen bag systematisk mundpleje.

Manglende mulighed
Det vil naturligvis virke hindrende for muligheden for at give hjælp til daglig mundpleje, hvis plejepersonalet fx:

  • ikke har viden om / erfaring med at yde mundpleje
  • mangler viden om forebyggelse
  • mangler (adgang til) instruktionsmaterialer og retningslinjer mm.
  • ikke har fået indsat mundplejen som en del af den fastlagte ydelse til borgeren, der samtidig er på plejepersonalets opgaveliste

 

OMSORGSTANDPLEJE = ’OMSORG’ og ’TANDPLEJE’. Se nogle definitioner på  OMSORGSBEGREBET GENERELT .