Nyttige links

Her er nogle links, der måske kan være nyttige for dig som er senior/patient, pårørende eller plejeperson. Har du forslag til andre links end de viste, så send os venligst en mail med linket og en beskrivelse af, hvad det omhandler. På forhånd tak!

 

APOTEKER
Apoteker, lægemidler, sygdomsleksikon, krop og helbred mm
www.apoteket.dk

 

BEHANDLING I DIT HJEM
Tandbehandling i dit eget hjem
www.hjemmetandlaegen.dk

 

DEMENS
Demens, et forum om
www.demensnet.dk
Demens, vejledning til pårørende
www.bedrepsykiatri.dk

 

FORSIKRING
Forsikringsoplysningens hjemmeside
www.forsikringsoplysningen.dk
Sygeforsikringen ’danmark’
www.sygeforsikring.dk

Generelt om tandsundhed: www.tandportalen.dk

 

HOLSTEBRO KOMMUNALE TANDPLEJE
Holstebro Kommunale Tandplejes hjemmeside
www.holstebro.dk/borger/omsorg-og-stoette/aeldre/omsorgstandpleje

 

HOLSTEBRO KOMMUNE
Holstebro Kommunes hjemmeside
www.holstebro.dk

 

KLAGER
Klager over tandlæger: Patientklagenævnet
www.pkn.dk

Website om klager over tandbehandling i privat regi
www.tandklage.dk

Patientforsikringen
www.patientforsikring.dk

 

KOMMUNAL TANDPLEJE
Oversigt over de kommunale tandplejer
www.denkommunaletandpleje.dk
De offentlige (bl.a. kommunale) tandlægers organisation
www.doft.dk

 

KOST & ERNÆRING
Fødevaredirektoratets hjemmeside om  kost
www.altomkost.dk

 

LOVGIVNING
Lovgivning, bekendtgørelser, cirkulærer mm. vedr. tandpleje
www.retsinformation.dk

 

LÆGEVAGT
Lægevagtens hjemmeside
www.laegevagten.dk

 

LÆST HØJT, TEKSTEN
Få teksten læst højt
www.adgangforalle.dk

 

MEDICIN
Medicin, information om
www.medicin.dk

 

PATIENTKLAGER
Patientklagenævnet
www.pkn.dk

 

SUNDHED
Det offentlige sundhedsvæsen på nettet
www.sundhed.dk
Sundhedsstyrelsens hjemmeside
www.sst.dk

 

TANDLÆGER
Find tandlæge
www.sundhed.dk
Tandlægeforeningens hjemmeside
www.tandlaegeforeningen.dk

 

TANDPINEVAGT
Region Hovedstadens Tandpinevagt
www.tandvagt.dk

 

TANDPLEJE
Generel information om tandpleje, privatpraktiserende tandlæger mm.
www.spoergtandlaegen.dk
www.tandogmund.dk
www.tandportalen.dk
www.tandpleje.dk

 

TANDPLEJER
Find tandplejer
www.sundhed.dk
Tandplejerforeningens hjemmeside
www.tandplejerforeningen.dk

 

TANDPLEJEARTIKLER SPECIELT FOR SENIORER
Søg på nettet

 

ÆLDRE
Foreningen Ældresagen
www.aeldresagen.dk