Behandlinger

Behandlinger i specialtandplejenSpecialtandplejen er:

  • Forebyggende og vedligeholdende tandpleje
  • Afhjælpning af smerter
  • Behandling af funktionsforstyrrelser og sygdomme i tænder, mund og kæber
  • Behandling baseret på realistiske behandlingsbehov
  • Undervisning i, hvordan mund, tænder og proteser plejes korrekt.

 

Fordelene for borgeren ved behandlingen skal klart overstige ulemperne. Der kan tilbydes større behandlinger, hvis borgerens almentilstand og hygiejne er velegnet.

De mest almindelige behandlinger i specialtandplejen er: undersøgelse, tandrensning, fyldninger, protesekorrektioner, protesereparationer og tandudtrækning.

Behandlingsmæssigt omfatter specialtandplejen derfor primært nødvendige istandsættelser af tandsættet. Behandlingerne kan efter behov udføres under generel anæstesi (helbedøvelse).

Behandlingerne udføres typisk på en tandklinik eller en specialklinik udstyret med lift. Det forventes, at ledsagende personale eller pårørende er ansvarlige for og kan forestå liftning, hvis der er behov. Transport/forflytning til klinik skal som hovedregel betales af borgeren selv (der kan søges om tilskud).

Alle behandlinger i specialtandplejen udføres med særlig hensyntagen til, at patienterne har funktionsnedsættelser. Behandlingerne udføres af særligt uddannet tandplejepersonale. Der er ikke fritvalgsordning mht. behandlere.