Pris og egenbetaling

Pris og egenbetaling i specialtandplejenDer er en egenbetaling for borgeren på max. kr. 2.010,- (2020) pr. år for at få specialtandpleje. Egenbetalingen pristalsreguleres hvert år.

Borgere, der er tilmeldt ordningen, skal betale egenbetalingen men skal ikke der udover betale for selve tandbehandlingen. Borgeren skal som hovedregel selv betale for transport/forflytning til/fra tandklinikken (der kan søges om tilskud).

Opkrævning sker 1 gang årligt, hvis borgeren har været til tandlæge.

Hvis en borger er tilmeldt specialtandplejeordningen kan han/hun ikke samtidig modtage tilskud til tandbehandling fra Tandlægeoverenskomsten. Det er frivilligt at være med i specialtandplejeordningen, og man kan til hver en tid melde sig ud.