Sådan kommer man med i ordningen

Sådan kommer man med i ordningenSundhedsstyrelsen har beskrevet kriterierne for at blive visiteret til, dvs. blive tilmeldt, specialtandplejeordningen. Men måden, de fortolkes på, kan variere fra kommune til kommune. Det kan også variere, hvem der i praksis visiterer borgeren ind i ordningen.

De borgere, der bliver tilbudt specialtandpleje, vil have vanskeligt eller umuligt ved at benytte tandpleje hos privatpraktiserende tandlæger. Borgernes funktionsnedsættelse kan være både fysisk og psykisk, og vil typisk være varig. Der behandles eksempelvis borgere med: autisme, sindslidelser, cerebral parese, hjerneskade, udviklingshæmning, Parkinsons sygdom og sklerose.

Personer, der principielt godt kunne benytte de eksisterende tandplejetilbud men som af sociale eller andre grunde – fx tandlægeangst – har valgt tandplejetilbuddet fra, er ikke omfattet.

Du skal henvises til specialtandpleje. Fagpersoner, der har kontakt med og kendskab til dig, kan henvise dig til specialtandpleje. Det kan fx være en tandlæge, læge, eller sygepleje- eller pædagogisk personale.

Den kommunale tandpleje kan også henvise almindelige, behandlingsangste børn og omsorgspatienter for enkeltbehandling i narkose.

Hvis der efterfølgende sker ændringer i en borgers situation, kan han/hun blive udvisiteret af specialtandplejen. I visse tilfælde kan patienter, der i en periode har hørt ind under specialtandplejeordningen, blive visiteret til behandling i omsorgstandplejeordningen.

Man kan som borger/patient [i henhold til lov nr. 706 af 25. juni 2010, §5] klage til Patientombuddet over kommunens afgørelse.

Man kan klage med hensyn til:

  • Om man er omfattet af reglerne om specialtandpleje.
  • Egenbetalingen.
  • Omfanget af specialtandplejen.